Privacybeleid

Hoe komen personengegevens in ons bezit

De gegevens komen in het bezit van GSV Trailers door een online beveiligd contactformulier of door het ondertekenen van een overeenkomst. Ook kan het zijn dat dergelijke gegevens via mail of telefonisch worden opgevraagd/bezorgd.

Welke gegevens worden bijhouden?

GSV Trailers verwerkt de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en kantoorinformatie) die nodig zijn voor de hieraan verbonden diensten. Er worden geen gevoelige gegevens opgevraagd of bijgehouden (zoals religieuze overtuigingen, politieke opinie, medische gegevens, …).

Hoelang worden de gegevens bijgehouden?

Gegevens worden voor onbepaalde duur bijgehouden, tenzij gevraagd wordt om alle gegevens te verwijderen (u heeft het recht om vergeten te worden), dit bijvoorbeeld wanneer u geen klant meer wenst te zijn bij GSV Trailers en de samenwerking wenst stop te zetten.

Cookies

Deze website houdt geen cookies bij over het gebruik of de ingevulde gegevens in formulieren. De enige uitzondering is de Google Analytics-cookie waarmee wij bijhouden hoeveel bezoekers op onze website komen. Deze gegevens worden geanonimiseerd en zijn op geen enkele manier terug te traceren naar een persoon. De bezoekersstatistieken worden bijgehouden in overeenstemming met het privacy-beleid van Google.